دسته
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1022914
تعداد نوشته ها : 1368
تعداد نظرات : 348
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
خیلی سخته که جرات گفتن جمله ی دوست دارم رو نداری حتی به کسی که جونت رو واسش میدی....
دسته ها : خیلی سخته که...
سه شنبه بیست و نهم 11 1387
خیلی سخته که همیشه مجبور باشی سخت ترین چیزها رو تحمل کنی....
دسته ها : خیلی سخته که...
سه شنبه بیست و نهم 11 1387
خیلی سخته که بعد از این که با خودت کلی کلنجار رفتی بخوای بری و بهش همه چیز رو بگی و اونم بهت بگه که فعلا وقت ندارم....
دسته ها : خیلی سخته که...
سه شنبه بیست و نهم 11 1387
خیلی سخته که دلت رو به کسی خوش کنی که یه دل خوشی دیگه داره....
دسته ها : خیلی سخته که...
سه شنبه بیست و نهم 11 1387
خیلی سخته که با خاطرات یکی زندگی کنی و وقتی که فهمید عاشقشی بره و پشت سرش رو هم نگاه نکنه....
دسته ها : خیلی سخته که...
سه شنبه بیست و نهم 11 1387
خیلی سخته که کسی رو که از ته دل دوست داشتی با بی رحمی تمام بهت بگه دیگه دوست ندارم....
دسته ها : خیلی سخته که...
سه شنبه بیست و نهم 11 1387
خیلی سخته که بهت بگه دوست دارم اما بعد بفهمی که حرفش یه ((ن))کم داشت....
دسته ها : خیلی سخته که...
سه شنبه بیست و نهم 11 1387
خیلی سخته که دوسش داشته باشی ولی نتونی باهاش بمونی....
دسته ها : خیلی سخته که...
سه شنبه بیست و نهم 11 1387
خیلی سخته که همه چیزت رو به خاطر عشقت از دست بدی اما اون بهت بگه که دیگه نمی خوامت....
دسته ها : خیلی سخته که...
سه شنبه بیست و نهم 11 1387
خیلی سخته که غرورت رو به خاطر عشقت بشکونی و بعد بفهمی دوست نداره....
دسته ها : خیلی سخته که...
سه شنبه بیست و نهم 11 1387
خیلی سخته که عزیزترین کست بخواد که فراموشش بکنی....
دسته ها : خیلی سخته که...
سه شنبه بیست و نهم 11 1387
خیلی سخته که بغض داشته باشی اما نخوای کسی بفهمه....
دسته ها : خیلی سخته که...
سه شنبه بیست و نهم 11 1387
X